Infrarød spektroskopi

IR- (infrarød) spektroskopi indgår i mange monografier i Ph. Eur. og den amerikanske farmakopé, USP, som ID-analyse af farmaceutiske råvarer. DB Lab kan analysere ved FT-IR efter forskellige principper: Dels kan der analyseres direkte ved ATR (’Attenuated Total Reflection’), dels kan der analyseres ved transmission efter indstøbning af prøven (i fast form) i en kaliumbromidtablet eller påføring af prøven (i væskeform) på en natriumkloridtablet. IR-spektret sammenlignes med et referencespektrum optaget med en Ph. Eur.- eller USP-referencestandard.

Kontaktperson

For yderligere information om IR analyser kontakt:

Karina A. Barington

Karina A. Barington

Kvalitetsstyring & kemiske analyser

Cand.Polyt. Kemi

karina.barington@alsglobal.com