Persondataforordningen (GDPR)

Kære kunde og samarbejdspartner,

I henhold til persondataforordningen (GDPR) kan vi hermed oplyse, at DB Lab kun opbevarer de data om dig, der er nødvendige for vores samarbejde. Det drejer sig om det firma, du arbejder for, dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle funktion og kvalifikationer, hvis du har oplyst dette. Da vi altid har værnet om vores kundefortrolighed, arbejder vi med den størst mulige sikkerhed og diskretion for at beskytte dine data på bedste vis.

Har du spørgsmål?

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du skal blot henvende dig til os enten på tlf. 6593 2920 eller på e-mail EUODN.DBLab@ALSGlobal.com