Karl Fischer titrering

Karl Fischer titrering er en hurtig og effektiv måde at bestemme vandindhold i lægemidler og farmaceutiske råvarer. Ved Karl Fischer titrering forløber en redoxreaktion, hvor svovldioxid (SO2) oxideres af iod (I2) og kvantitativt forbrug af vand. Reaktionen foregår under tilstedeværelse af alkohol (typisk methanol) og base (typisk imidazol).

DB Lab tilbyder to typer Karl Fischer vandbestemmelse:
Volumetrisk Karl Fischer titrering (Ph. Eur. 2.5.12, USP <921>)
Måleinterval: Prøver indeholdende 2,5-40 mg vand.
Coulometrisk Karl Fischer titrering (Ph. Eur. 2.5.32, USP <921>)
Måleinterval: Prøver indeholdende 0,1-10 mg vand.

Prøveforberedelse
Betingelserne for en succesfuld Karl Fischer titrering er, at prøven kan opløses i et passende solvent og at der ikke forløber sidereaktioner. Ved særligt udfordrende prøver kan DB Lab tilbyde prøveforberedelse med ovnmetoden. En Karl Fischer ovn forbindes til titratoren og prøven opvarmes, hvorved vandet frigives og ledes over i titreringskarret.

Systemkravstest
For at verificere nøjagtigheden af enhver kombination af prøve, titrant og solvent, udføres altid systemkravstest (Ph. Eur. 2.5.12: Suitability) første gang en prøve analyseres af DB Lab.

Kontakt

Laura Hyrup Møller

Laura Hyrup Møller

QC manager

Cand.pharm., Ph.D.

laura.moller@alsglobal.com

Karina A. Barington

Karina A. Barington

Kvalitetsstyring & kemiske analyser

Cand.Polyt. Kemi

karina.barington@alsglobal.com