Elementaranalyser

DB Lab tilbyder elementaranalyser af carbon, hydrogen, nitrogen, svovl og oxygen (CHNS-O).

Analyserne udføres efter akkrediterede metoder godkendt af Den Danske Akkrediteringsfond • DANAK.

Flash 2000 Organic Elemental Analyser

Princippet i elementaranalyse (for CHNS) er, at prøven brændes af ved høj temperatur (900-1060 °C) under kontrolleret tilledning af oxygen. Carbon, hydrogen, nitrogen og svovl omdannes til hhv. CO2, H2O, N2 og SO2. Disse gasser passerer gennem en kolonne med kobberoxid og kobber katalysator, hvorefter de detekteres gaskromatografisk.

Ved analyse af oxygen tilledes helium, og oxygen omdannes til CO ved ufuldstændig forbrænding ved 1060 °C ved hjælp af katalysator. Carbonmonooxid detekteres gaskromatografisk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til elementaranalyse, så kontakt:

Jeanette R. S. From
Jeanette R. S. From
Cand.Polyt. Kemi
HPLC, elementaranalyser, akkrediterede analyser