Elementaranalyser

DB Lab tilbyder elementaranalyser af carbon, hydrogen, nitrogen, svovl og oxygen (CHNS-O).

DB Lab har indtil 30.04.2018 udført elementaranalyserne efter metoder godkendt af Den Danske Akkrediteringsfond • DANAK. Nu udføres elementaranalyserne efter samme gode metoder, men under GMP kvalitetssystemet.

Princippet i elementaranalyse (for CHNS) er, at prøven brændes af ved høj temperatur (900-1060 °C) under kontrolleret tilledning af oxygen. Carbon, hydrogen, nitrogen og svovl omdannes til hhv. CO2, H2O, N2 og SO2. Disse gasser passerer gennem en kolonne med kobberoxid og kobber katalysator, hvorefter de detekteres gaskromatografisk.

Ved analyse af oxygen tilledes helium, og oxygen omdannes til CO ved ufuldstændig forbrænding ved 1060 °C ved hjælp af katalysator. Carbonmonooxid detekteres gaskromatografisk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til elementaranalyse, så kontakt:

Jeanette R. S. From

Jeanette R. S. From

HPLC, elementaranalyser

Cand.Polyt. Kemi

jrf@dblab.dk