Elementaranalyser

DB Lab tilbyder elementaranalyser af carbon, hydrogen, nitrogen, svovl og oxygen (CHNS-O) i dobbeltbestemmelse under GMP kvalitetssystemet.

DB Lab har indtil 30.04.2018 udført elementaranalyserne efter metoder godkendt af Den Danske Akkrediteringsfond • DANAK. 

 

Princippet i elementaranalyse (for CHNS) er, at prøven brændes af ved høj temperatur (900-1060 °C) under kontrolleret tilledning af oxygen. Under afbrændingen omdannes carbon, hydrogen, nitrogen og svovl omdannes til hhv. CO2, H2O, N2 og SO2. Disse gasser ledes igennem en kobberkatalysator, hvorefter de detekteres gaskromatografisk.

Ved analyse af oxygen tilledes helium, og oxygen omdannes til CO ved ufuldstændig forbrænding ved 1060 °C ved hjælp af katalysator. Øvrige gasser fjernes, hvorefter carbonmonooxid detekteres gaskromatografisk.

DB Lab kan analysere ned til følgende niveauer for hvert af elementerne (vægtprocenten er baseret på anvendelse af 3 mg prøve til analyse)
-    Carbon ned til 1,7 % w/w
-    Hydrogen ned til 0,3 % w/w
-    Nitrogen ned til 0,2 % w/w
-    Svovl ned til 1,7 % w/w
-    Oxygen ned til 0,3 % w/w
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til elementaranalyse, så kontakt:

Cecilie Christensen

Cecilie Christensen

Kemiske analyser

Cand. scient. Kemi

ce@dblab.dk

Jeanette R. S. Frederiksen

Jeanette R. S. Frederiksen

HPLC, elementaranalyser

Cand.Polyt. Kemi

jrf@dblab.dk