Om DB Lab

DB Lab er et GMP kontraktlaboratorium med mere end 25 års erfaring. Vi udfører kemiske, fysiske og mikrobiologiske analyser af råvarer, mellemprodukter, færdigvarer, procesprøver m.m.  for den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt fødevareindustrien.

 

Flexibilitet er en vigtig parameter for et kontraktlaboratorium. Vi har gennem årene investeret i meget forskelligt analyseudstyr, men ikke alle af de 3200 m2 lokalefaciliteter er fyldt op. Der er plads til omstilling og kapacitet til udvidelse af instrumentparken.

 

Vi påtager os både analyseopgaver efter standardforskrifter (f.eks. farmakopéer, NMKL, mv.) og opgaver, hvor vi er med helt fra starten med udvikling og validering af nye metoder efter ICH-guidelines.

 

DB Lab er en servicevirksomhed med langvarige og tætte kunderelationer. Vi lægger vægt på at være i løbende dialog med vore kunder, så vi kan yde den bedst mulige service tilpasset den enkelte kunde. Kvalitet og troværdighed er vigtige parametre for vore kunder og for DB Lab.