Viskositet

Viskositet er en vigtig reologisk egenskab for mange farmaceutiske opløsninger. Hos DB Lab måler vi viskositet efter to principper:

1) Ved kapillarmetoden måles opløsningens gennemløbstid gennem en kapillar og omregnes dernæst til viskositet. Hertil anvender vi Ubbelohde-viskosimetre.

2) Ved rotationsmetoden måles modstanden ved omdrejning af en spindel i væsken ved en bestemt omdrejningshastighed. Hertil har vi i år anskaffet et nyt Brookfield-viskosimeter. Dette udstyr kan anvendes med ’small sample adaptor’, hvortil der – som navnet antyder –  ikke skal anvendes så stor en prøvemængde, nemlig < 20 mL til en enkeltbestemmelse. Derudover giver ’small sample adaptoren’ en veldefineret ’shear rate’, hvilket er en helt essentiel parameter ved måling af alle non-newtonske væsker. Denne meget almindelige type væske ændrer viskositet, når shear rate ændres. Opløsningen bliver således enten mere tyndtflydende eller tyktflydende, når der ændres på spindlens omdrejningshastighed. Derfor skal den anvendte ’shear rate’ kendes og rapporteres sammen med en given viskositet målt efter dette princip.

Kontaktperson

For yderligere information om viskositetsanalyser kontakt:

Karina A. Barington

Karina A. Barington

Kvalitetsstyring & kemiske analyser

Cand.Polyt. Kemi

karina.barington@alsglobal.com