Total Organic Carbon

DB Lab udfører TOC analyser i henhold til både USP og Ph. Eur. 2.2.44.

Vi udfører også analyser til bestemmelse af IC (uorganisk kulstof), TC (total kulstof), NVOC (ikke-flygtig organisk kulstof) samt TN (total nitrogen) i vand. Detektionsgrænsen i rent vand er under 50 ppb

 

Kontakt

Troels Duedal

Troels Duedal

Kemiske analyser

Cand.Scient., Ph.D. Kemi

td@dblab.dk