Udviklings- og procestest

Eksempler på test af råvarer og produkter under udvikling:

  • Undersøgelse af et stofs hæmmende og/eller dræbende effekt mod en mikroorganisme. Testene kan finde følgende koncentrationer: Minimum inhibitory concentration (MIC) og Minimum bactericidal concentration (MBC) (officielle metoder, egenudviklet metoder)
  • Test af mælkesyrebakteriers evne til at udkonkurrere andre typer mikroorganismer (metoder tilpasses testen)
  • Mælkesyrebakteriers evne til at overleve forskellige passager gennem mave-tarmsystemet, hvilket simuleres ved ophold i væsker med forskellig pH (metoder tilpasses testen)
  • Undersøgelse af om mikroorganismer er i stand til at trænge igennem samlinger og ventiler i et produkt (Medical device) og dermed kontaminere det område, der skulle være sterilt. Testen kaldes Ingress test (metoder tilpasses testen).

Eksempler på proceskontrol:

  • Rengøringsvalidering af overflader
  • Hygiejnemonitorering i form af airsampling, nedfaldsskåle, kontaktskåle og svaberprøver (DB Lab hjælper med fremstilling af skåle, inkubering, tælling af kim og identifikation af kim)
  • Ingress test af forseglinger. Undersøgelse af om svejsning af låg på containere (dåser) er tæt
  • Effektivitetsmåling (drabsbestemmelse) af UV-bestråling 

Eksempler på rådgivning:

  • Protokol- og rapportskrivning i forbindelse med valideringer
  • Litteraturstudier

 

Kontakt

Stine Tryggedsson

Stine Tryggedsson

Kvalitetsstyring og mikrobiologiske analyser

Cand.scient. Biomedicin

stine.tryggedsson@alsglobal.com