Metodeudvikling og validering

Metodeudvikling og validering er blandt DB Labs kernekompetencer.

Med baggrund inden for forskning og udvikling har DB Lab et personale, der er vant til at tage udfordrende opgaver op. Vi har stor erfaring med udvikling af HPLC, UPLC, GC og LC-MS metoder inden for kemi samt metoder til styrkebestemmelse (kim-talsbestemmelse) inden for mikrobiologi.

Hvad enten det drejer sig om en råvare, API eller en færdigvare, har DB Lab ekspertisen til at udvikle nye metoder eller optimere en allerede bestående metode, som vi får tilsendt.

 

Eksempler på områder, inden for hvilke DB Lab har udviklet eller optimeret metoder:

  • Antibiotika
  • Lægemidler
  • Phosphorlipider

Metodevalidering foregår naturligvis efter ICH guidelines. En validering kan indeholde undersøgelser af følgende parametre:

  • Specificitet
  • Linearitet
  • Nøjagtighed
  • Præcision
  • Detektions/kvantificeringsgrænse

Kontaktpersoner

Kontakt os for information om metodeudvikling eller validering.

Laura Hyrup Møller

Laura Hyrup Møller

QC manager

Cand.pharm., Ph.D.

laura.moller@alsglobal.com