Det kemiske laboratorium

DB Labs kemiske laboratorium er veludstyret og udfører rutinemæssige analyser på mange forskellige prøvetyper.  Analyserne udføres dels efter egenudviklede metodeforskrifter, dels efter officielle forskrifter som findes i farmakopéer (Ph. Eur., USP, JP, BP), AOAC eller Levnedsmiddelstyrelsens metodesamling.


Nogle eksempler på vores ekspertise inden for kemi er:

 • QC frigivelsesanalyser af lægemidler og råmateriale ifølge Ph. Eur., USP, BP og JP
 • Metodeudvikling, metodeoptimering, validering og overførselsvalidering 
 • Stabilitet og fotostabilitet
 • Dissolution profiler
 • Rengøringsvalidering
 • Trouble shooting
 • Vitamin og mineral analyser
 • Analyser på medical devices
 • Analyse af urtemedicinske produkter (herbal products)
 • Tobaksanalyser 
 • Kontrol af plastik redskaber, f eks måling af residual solvents
 • Kontrol af emballagemateriale
 • Elementaranalyser
 • Bestemmelse af aminosyresammensætning