Aktueringstest til næsespray

Med vores ”Pump Actuation and Weight Station” (PAWS fra InnovaSystems, Inc.) er vi i stand til at udføre automatiserede aktueringstest på næsespray med en reproducerbar aktueringskraft og aktueringstid. Parametre såsom aktueringskraften, aktueringstiden, antal gange sprayen skal primes og ventetiden før næste aktuering kan fastsættes som brugeren ønsker.

Maskinen er koblet til en vægt og er derfor i stand til at veje næsesprayen før og efter aktueringen, så middeldosisvægt og massevariation kan bestemmes. Kombineres aktueringsresultaterne med et assay, kan det for eksempel beregnes om produktet overholder farmakopéernes krav til middeldosis og ensartetheden af dosisenheden.

Aktuator